WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:493,952
 • Liczba wejść:21,113

  Ogłoszenia

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej , Os. Dłubacze 173B, 34-452 Ochotnica Dolna , tel. 18 262 40 78.

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Wiesławem Kowalskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczegow przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
   z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                        

   

  Zachęcamy do udzialu w konkursie dla czytelników pt. „Z jakim Pisarzem lub Pisarką wyruszylibyście w trasę i dlaczego?”, którego organizatorem jest serwis internetowy Clicktrans.pl.

   

  I edycja konkursu dla czytelników bibliotek w woj. małopolskim

  „Z jakim Pisarzem lub Pisarką wyruszylibyście w trasę i dlaczego?”

   

  Drodzy Czytelnicy, drogie Czytelniczki!

  Deklaracja dostępności

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://biblioteka.ochotnica.pl/bip

  Dane teleadresowe jednostki:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

  zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z gminy Ochotnica Dolna

   

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT

  PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO

  Konkurs został zorganizowany z okazji 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

  zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z gminy Ochotnica Dolna

   

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

  pt. „Biblioteka moich marzeń”

  Konkurs został zorganizowany z okazji 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej

  ORGANIZATOR:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pięknego czytania :-)

  REGULAMIN

  IV GMINNEGO KONKURSU PIĘKNEGO  CZYTANIA

   

  Organizatorem konkursu jest

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

   

  CELE KONKURSU :

  - Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.

  - Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

  - Promowanie ciekawych książek z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej.

  - Rozwijanie twórczych talentów.