WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:459,598
 • Liczba wejść:18,592

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

  zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z gminy Ochotnica Dolna

   

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT

  PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO

  Konkurs został zorganizowany z okazji 70-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej

  Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zachęci młodzież do czytania książek. Plakat może zawierać hasło reklamowe.

  ORGANIZATOR:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

  CELE KONKURSU:

  - Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości młodzieży;

  - Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

  - Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

  - Utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży.

  ZASADY UCZESTNICTWA:

  - Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych z klas V-VIII;

  - Każda szkoła może złożyć cztery prace uczniów;

  - Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę;

  - Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);

  - Prac nie należy zwijać w rulon czy też składać;

  - Prace nie podlegają zwrotowi;

  - Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

  TECHNIKA WYKONANIA I FORMA PRAC:

  - Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A2;

  - Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, wyklejanka, grafika i inne formy płaskie);

  TERMIN ODDAWANIA PRAC:

  Prace należy złożyć w terminie do 23 września 2019 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej.

  NAGRODY:

  Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

  - Dostarczone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;

  - Wyniki konkursu przekazane zostaną do szkół do 26 września 2019 r.;

  - Wręczenie nagród nastąpi w dniu jubileuszu GBP – 2 października 2019 roku o godzinie 16:30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej;

  - GBP zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.

   

  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.