WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:493,989
 • Liczba wejść:21,115

  Zapraszamy do udziału w konkursie na tradycyjny bukiet zielny Cudowna Moc Bukietów, który odbędzie się w dniu 15. sierpnia br w wersji internetowej.

  Bukiety będą oceniane w kategoriach:

  1. „Tradycyjny Bukiet Zielny” – głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziółi kwiatów. Naręcza ziół i kwiatów będą przypisywane do tej kategorii.

  2. „Mały Bukiet” – konkurs dla dzieci do 13 roku życia. Kryterium oceny to staranność wykonania i dobór ziół i kwiatów. Bukiet musi być wykonany samodzielnie.

  REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU „Cudowna Moc Bukietów”

  1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów” zwanym dalej „Konkursem”.

  2.Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Instytut Dziedzictwa” z siedzibą w Krakowie –zwane dalej „Organizatorem”.

  3.Konkurs adresowany jest do mieszkańców Krakowa, województwa małopolskiego i całego kraju. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.

  4.Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji powiązanej ze Świętem Matki Boskiej Zielnej, w szczególności komponowania bukietów z ziół i kwiatów,co wiąże się z propagowaniem wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.

  5.Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia).

  6.We wszystkich kategoriach konkursowych bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z rodzinnych lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn, bylica wrotyczi in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych).

  7.Bukiety będą oceniane w kategoriach:

  8.„Tradycyjny Bukiet Zielny” –głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów. Zgodnie z małopolską tradycją Tradycyjny Bukiet Zielny zawiera również nabite na patyk jabłko. Naręcza ziół i kwiatów będą przypisywane do tej kategorii.

  9.„Mały Bukiet” –konkurs dla dzieci do 13 roku życia. Kryterium oceny to staranność wykonania i dobór ziół i kwiatów. Bukiet musi być wykonany samodzielnie.

  Osoba zgłaszająca swój Bukiet do konkursu sama decyduje o kategorii, do której chce go zakwalifikować.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w roku 2020 Konkurs ma charakter fotograficzno-internetowy.

  Chętni do udziału w Konkursie zgłaszają się do Konkursu i przesyłają swoje bukiety uwiecznione na zdjęciach ifilmach(filmy dla chętnych), na mail info@instytutdziedzictwa lub za pośrednictwem fanpage’a Cudowna Moc Bukietów na Facebooku.

  Bukiet musi być pokazany na min. 2 zdjęciach: od góry i z boku.

  Do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie zgłoszenia bukietu, zawierające dane osobowe oraz kontaktowe Uczestnika.

  Zdjęcia bukietów należy wysyłać na własny koszt. Dodatkowo punktowane będzie zamieszczenie spisu ziół zawartych w bukiecie

  10.Uczestnicy wysyłając zgłoszenie wyrażają zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa w celach edukacyjnych i promocyjnych.

  11.Finał Konkursu odbędzie się w sobotę 15. sierpnia 2020roku w godzinach od 13.30 do 16.00 w wersji online za pośrednictwem wydarzenia na platformie Facebook.

  12.Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami o orientacyjnej wartości około:

  I miejsce–200 zł

  II miejsce–150 zł

  III miejsce–100 zł

  W przypadku konkursu dla dzieci będą to nagrody rzeczowe o wartości

  I miejsce–300 zł

  II miejsce–200 zł

  III miejsce–100 zł

  Zostaną również przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia zwykłe.

  13.Laureaci zobowiązani są do podania adresu wysyłki nagród i wyróżnień.

  Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu zgłoszenia bukietu.

  14.Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.

  15.Wyniki zostaną ogłoszone w sobotę 15. sierpnia 2020 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Krakowie oraz opublikowane w dniu 17. sierpnia na stronie instytutdziedzictwa.pl oraz na stronie cudownamocbukietow.pl

  16.Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.

  17.Pytania dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@instytutdziedzictwa.pl.

  18.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej instytutdziedzictwa.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

  19.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

  20.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

  21.Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

  22.Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.

  23.Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania bukietów nagrodzonych nagrodami głównymi (I-III miejsce), od czego może jednak odstąpić.

  Konkurs jest częścią projektu „Cudowna Moc Bukietów” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa i współfinansowanego przez: Urząd Miasta Krakowa. Sponsorzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Urząd Miasta Wieliczka.

   

  Więcej informacji na temat konkursu „Cudowna moc bukietów” można uzyskać na
  stronie internetowej:
  http://www.instytutdziedzictwa.pl/
  ,http://www.cudownamocbukietow.pl/ oraz
  stronie http://facebook.com/cudownamocbukietow

  Galeria: