WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:459,536
 • Liczba wejść:18,592

  Deklaracja dostępności

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://biblioteka.ochotnica.pl/bip

  Dane teleadresowe jednostki:

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej
  os. Dłubacze 173 B
  34-452 Ochotnica Dolna
  woj. małopolskie

  Numer telefonu:
  tel. +48 18 262 40 78
  email: gbp.ochotnicadolna@wp.pl

  Oficjalna strona:
  http://biblioteka.ochotnica.pl/
   

  NIP: 735-10-85-913
  REGON: 490655230
  Kod terytorialny GUS: 12 11 10 2

  Data publikacji strony internetowej: 22/12/2015

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09/02/2016

  Strona internetowa GBP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie jest tworzona nowa strona internetowa zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej.

  Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  Obecnie GBP tworzy nową stronę podmiotową BIP.

  Data sporządzenia deklaracji

  Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

  Skróty klawiaturowe

  Obecnie jest tworzona nowa strona internetowa dla GBP zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Gurgul 
  e-mail: info@ochotnica.pl 
  Telefon: 48182620910

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

  Dostępność architektoniczna

  w opracowaniu