WITAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

bip_logo_pomn1_grad.jpg

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Dolnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Ochotnicy Górnej

logo_fb_210.jpg
Biblioteka w Tylmanowej

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

sowwwa_pnowotarski_210.jpg

logo_KiDN.jpg

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

bn_logo_210.jpg

bn_nprcz_210.jpg

wbiblpl_210.jpg

Kraszewski.jpg

Zakup sprzętu komputerowego dofinansowany
przez Instytut Książki w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Statystyki strony

 • Liczba odsłon:459,579
 • Liczba wejść:18,592

  REGULAMIN

  III GMINNEGO KONKURSU PIĘKNEGO  CZYTANIA

   

  Organizatorem konkursu jest

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Ochotnica Dolna.

   

  Cele konkursu:

  - Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.

  - Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

  - Promowanie ciekawych książek z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej.

  - Rozwijanie twórczych talentów.

   

  Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

  - kategoria I – uczniowie klasy I - III

  - kategoria II – uczniowie klasy IV – VI

  - kategoria III – uczniowie klasy VII oraz klasy II i III gimnazjum.

   

  Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

   I – ETAP SZKOLNY - organizacja etapu szkolnego według uznania nauczycieli – wyłonienie   finalistów  (maksymalnie dwóch  z każdej kategorii wiekowej)

   

  II – ETAP – FINAŁ – przesłuchanie finalistów  w Wiejskim Ośrodku Kultury  w Ochotnicy Dolnej 22 maja 2018 roku o godzinie 10:00.

   

  Uczestnicy losują tytuł książki,  z której czytają przygotowany przez siebie fragment zawierający dialog i opis – wykaz książek (załącznik nr 1).

   

  Ocenie podlega: dykcja, interpretacja tekstu, płynność, intonacja, emocjonalne podejście do czytanego tekstu, uzdolnienia aktorskie. Limit czasu – do 3 minut.

  Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii wiekowej, który otrzyma tytuł Mistrza Czytania.

  Wyniki  zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu.

  Dla uczestników i laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

   

  Zgłoszenia uczestników do dnia  9 maja 2018 r.  

  proszę kierować listownie na adres :

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

  Os. Dłubacze 173 B

  34-452 Ochotnica Dolna

  Lub elektronicznie: gbp.ochotnicadolna@op.pl 

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.

  Załącznik nr 1

            

   

   

  Wykaz książek do  Gminnego Konkursu Pięknego Czytania:

   

  I kategoria: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY   I – III

   

  1. LEGENDY POLSKIE Od Tatr do Bałtyku – wybór i oprac. Ewa Stadtmuller;
  2. Jan Paweł II czyli jak Karolek został Papieżem – Joanna Krzyżanek;
  3. Szkolne przygody Pimpusia Sadełko – Maria Konopnicka.

   

  II kategoria: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY   IV – VI

   

  1. Dzieci Ojczyzny – Maria Dąbrowska;
  2. Czarodzieje mogą wszystko – Dariusz Chwiejczak.
  3. Zdarzyło się w Polsce: Piastowskie orły, Od morza do morza, Husarskie skrzydła, Walka o wolność, Odzyskana niepodległość –Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła /wybór;

   

  III kategoria: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA VII oraz GIMNAZJUM

   

  1. Pozłacana rybka – Barbara Kosmowska;
  2. Gorzka czekolada – Paweł Beręsewicz, Barbara Kosmowska i inni;
  3. Zdarzyło się w Polsce: Piastowskie orły, Od morza do morza, Husarskie skrzydła, Walka o wolność, Odzyskana niepodległość –Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła /wybór.